Boğazlar Meselesi ve Çanakkale Deniz Savaşı’nda Türk Zaferi
18 Mart Deniz Savaş’ıyla kazanılan Çanakkale Zaferi,sıradan bir başrıdan ibaret değildir.Bu zafer,Çanakkale’yi zorlayan İtilaf Devletleri donanmasının bazı zayiatlara uğrayarakgeri çekilmesinden ibaret bir tarihi olay olarak kabul edilmemelidir.Bu zafer,herşeyden önce,ölmüş veya ölüm halinde olduğu zannedilen milletimizi şan ve şeref sahalarına yeniden taşıyan,Türklüğe benliğini tanıtan olağanüstü bir olaydır.